درخواست طراحی / چاپ

خلق کارت ویزیت های تجاری مناسب با کسب و کار شما

 

کارت ویزیت ها بخشی جدایی ناپذیر از هر گونه برنامه های خوب بازاریابی هستند. جنس کارت و هزینه آن، احتمالا مهمترین وجه آن است. البته شما نمی توانید انتظار داشته باشید که کارت ویزیت شما توصیف کننده سیر تا پیاز شرکت شما باشد. آنچه شما باید از آن انتظار داشته باشید، تصویری است که مردم از شرکت شما به عنوان یک شرکت حرفه ای به واسطه کارت ویزیت شما در ذهنشان نقش می بندد. کارت ویزیت اولین برداشت مشتری از شرکت شما را شکل می دهد. درست به مانند کسی که شما برای بار اول ظاهر او را (لباس و کفش و ...) می بینید و برداشتی از شخصیت او در ذهن شما شکل می گیرد.

نوع طراحی کارت ویزیت را باید در نظر گرفت تا مناسب کسب و کار شما (صنعتی یا شخصی) باشد. اگر شما مدیر یک بانک باشید، مثلا نباید از شخصیت های کارتونی در طراحی کارت ویزیت استفاده نمایید. اگر شما مکانیک ماهر اتومبیل هستید، کارت ویزیتی که از رنگهای تیره و یووی موضعی در طراحی آن استفاده شود، برای کار شما مناسبتر است . هنگام شروع طراحی چاپ کارت ویزیت برای اینکه بهترین تصویر ذهنی برای کارتان ایجاد کنید بهتر است سبکی که مناسب کار شماست را انتخاب کنید.

 

منبع : Creating a great business card

 

راهنمای نکات فنی در طراحی کارت ویزیت

یک کارت ویزیت خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟