درخواست طراحی / چاپ

مشخصات فولدر سایز کاغذ تیراژ زمان تحویل قیمت ریال
فولدر دو رو 300 گرم مات A4 1000 8 روز کاری 5,500,000
نوع طراحی زمان تحویل طرح قیمت ریال
فولدر 5 روز کاری 1,500,000
توجه : چنانچه سفارش چاپ شما نیاز به طراحی داشته باشد، به صورت رایگان انجام می پذیرد .
در صورتی که کارفرما درخواست دریافت فایل طراحی را داشته باشد، هزینه طراحی طبق جدول فوق دریافت می گردد.

نکات مهم :