درخواست طراحی / چاپ

جنس کاغذ سایز کاغذ تیراژ زمان تحویل قیمت ریال
گلاسه 135 گرم 12 روز کاری 3,500,000
نوع طراحی زمان تحویل طرح قیمت ریال
پوستر 3 روز کاری 1,200,000
توجه : چنانچه سفارش چاپ شما نیاز به طراحی داشته باشد، به صورت رایگان انجام می پذیرد .
در صورتی که کارفرما درخواست دریافت فایل طراحی را داشته باشد، هزینه طراحی طبق جدول فوق دریافت می گردد.

نکات مهم :